KONTAKT


Spółdzielnia Inwalidów Tarnospin
33-104 Tarnów ul. Okrężna 4a
e-mail: biuro@tarnospin.com.pl
www.tarnospin.com.pl

Centrala: +48 14 626 98 35
Sekretariat Zarządu: +48 14 626 96 89

Prezes Zarządu tel. wew. 286
Księgowość tel. wew. 224
Kadry tel. wew. 227
Sprzedaż tel. wew. 280 , 210 , 242
Usługi introligatorskie  (7.00 - 15.00) tel. wew. 282 , tel. kom. 606 266 139
Wynajem lokali tel. wew. 286 , tel. kom. 606 693 762
Portiernia (całodobowo) tel. wew. 201
TARNOSPIN

ul. Okrężna 4a,
33-104 Tarnów
NIP: 873-000-73-49
KRS: 0000021525

tel. centr: +4814 626 98 35
tel. sekr: +4814 626 96 89
fax: +4814 626 97 35

e-mail: biuro@tarnospin.com.pl
Krakowski Bank Spółdzielczy
Kraków o. Tarnów nr:
71 8591 0007 0300 0296 3523 0001