INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORSTWIE


Spółdzielnia Inwalidów "Tarnospin" została założona w 1950 roku. Status Zakładu Pracy Chronionej uzyskała 7 maja 1992 roku. Obecnie zatrudnionych jest około 200 osób.

Spółdzielna Inwalidów Tarnospin prowadzi działalność wytwórczą w branżach:

TARNOSPIN

ul. Okrężna 4a,
33-104 Tarnów
NIP: 873-000-73-49
KRS: 0000021525

tel. centr: +4814 626 98 35
tel. sekr: +4814 626 96 89
fax: +4814 626 97 35

e-mail: biuro@tarnospin.com.pl
Krakowski Bank Spółdzielczy
Kraków o. Tarnów nr:
71 8591 0007 0300 0296 3523 0001