Spółdzielnia Inwalidów „Tarnospin” w Tarnowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
  • Nr projektu: POIR.03.04.00-12-0272/20-00
  • Nazwa Beneficjenta: Spółdzielnia Inwalidów „Tarnospin"
  • Tytuł projektu "Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółdzielni    Inwalidów „Tarnospin” w Tarnowie
  • Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana jest na podstawie programu nr SA.57015(2020/N).
  • Okres realizacji: 01.07.2020 – 30.09.2020
  • Program operacyjny: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
  • Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
  • Działanie: POIR.03.04.00. Dotacje na kapitał obrotowy
  • Wartość projektu: 270 779,40 PLN
  • Dofinansowanie z UE: 270 779,40 PLN
0
różnych produktów
0
transakcji
0
zadowolonych Klientów
0
nagród i wyróżnień